แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธ›เธฃเธฒเธ“เธต เธเธธเธฅเธฅเธฐเธงเธ“เธดเธŠเธขเนŒ
พบทั้งหมด 5 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การพัฒนาการอ่านเป็น: กล่องเรื่องน่าอ่าน
PDF Iconปราณี กุลละวณิชย์, 2552
PDF Icon
วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
PDF Iconปราณี กุลละวณิชย์, 2549
PDF Icon
นำร่องเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเรื่อง "ฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"
PDF Iconปราณี กุลละวณิชย์, 2548
PDF Icon
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของไทย
PDF Iconปราณี กุลละวณิชย์, 2547
PDF Icon
ประสานงานชุดโครงการนโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
PDF Iconปราณี กุลละวณิชย์, 2546
โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400