รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG4380001
ชื่อโครงการ : อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค
  Molecular Genetics of Nasopharyngeal Cancer : Genetic Susceptability, Machanism of Mutation and Clinical Application.
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : เพื่อคำถามที่สำคัญในการศึกษาพันธุศาสตร์ของการเกิด NPC จึงอาจสรุปได้ 3 ข้อ คือ

1 ยีนที่ทำให้คนเชื้อสายจีนมีโอกาสเป็น NPC สูงขึ้นคือยีนใดบ้าง

2. EBV ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ต่อเซลล์ NPC ได้อย่างไร

3. ยีนมะเร็งและยีนต้านมะเร็งที่กลายพันธุ์ใน NPC มียีนใดบ
สถิติการเปิดชม : 1,206 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400