รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380007
ชื่อโครงการ : การศึกษาโครงสร้างและการก่อตัวของรูรั่วในผนังไขมันโดยโปรตีนสารพิษจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
  Molecular Structure and Assembly of Bacillus thuringiensis Toxin-Induced Pores in Lipid Membranes
หัวหน้าโครงการ : ชนันท์ อังศุธนสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
ยุพิน สีปาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมภพ ลีตะชีวะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศรี ศักดิ์ดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : Up to now, structural changes of the Bt-Cry toxins during molecular assembly of the membrane-surface bound pre-pore oligomers and the membrane-inserted protomer complex in lipid membranes still remain fully elusive. This project will therefore attempt further: (i) to establish 3D structure of the oligomeric pre-pore and the membrane-inserted protomer complex formed by the two closely related mosquito-larvicidal proteins, Cry4Aa and Cry4Ba toxins; (ii) to analyse structural changes during the molecular assembly of Cry4Aa or Cry4Ba protomers in lipid membranes: conformational differences between the water-soluble molecules and the membrane-penetrating protomeric forms as well as key residues involved in structural changes.
สถิติการเปิดชม : 563 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400