รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4680029
ชื่อโครงการ : การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
  Application of Advanced Oxidation Processes as Pretreatment Method for Medical Wastewater
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ
นักวิจัยที่ปรึกษา
ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และประสิทธิภาพในการบำบัดสารเคมีที่เจือปนมากับน้ำเสียด้วยวิธีการทั้งสองรูปแบบในกระบวนการ Advanced Oxidation Processes (รูปแบบที่ 1: การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอเล็ต และรูปแบบที่ 2 : การใช้เฟนตันและแสงอัลตราไวโอเล็ต)
สถิติการเปิดชม : 2,100 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 297 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400