รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180046
ชื่อโครงการ : การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะนมต่อการสะสมกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 และสัดส่วนของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6และโอเมก้า-3 ในนมแพะ
  Utilization of oil palm frond in dairy goat’s diet on n-3 fatty acids accumulation and n-6/n-3 fatty acid ratio in milk
หัวหน้าโครงการ : ปิตุนาถ หนูเสน
ทีมวิจัย :
ปิตุนาถ หนูเสน
หัวหน้าโครงการ
ปราโมทย์ แพงคำ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The increasing n-3 fatty acid content and decrease n-6/n-3 fatty acid ratio of dairy goat’s milk through supplementation of OPF in the dairy goat diet.
สถิติการเปิดชม : 322 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400