รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180107
ชื่อโครงการ : บทบาทของโอกลุคแนกซิลเลชั่นในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
  Roles of O-GlcNAcylation in cancer stem cells
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
โสพิศ วงศ์คำ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To characterize the newly isolated cancer stem-like cells.

2. To analyze the roles of O-GlcNAcylation in self-renewal, proliferation, differentiation chemoresistance, radioresistance, etc., of cancer stem cells.

สถิติการเปิดชม : 344 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400