รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180294
ชื่อโครงการ : บทบาทของเลปตินในการเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปินในสุกรสาว
  The role of serum leptin, as a biomarker, on the response to the exogenous gonadotropins in gilts
หัวหน้าโครงการ : ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : To identify serum leptin concentration and leptin immunoexpression that are related to the estrus expression, follicle development and ovulation in gilts treated with exogenous gonadotropins

To obtain data involving the age, backfat thickness, body weight, estrus expression, follicle development and serum leptin concentration of the gilts to assess its relationship

สถิติการเปิดชม : 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400