รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280132
ชื่อโครงการ : หัวตรวจจับก๊าซประสิทธิภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำที่มีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้วเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการส่องสว่างของแสง
  High performance gas sensor at low operating temperature based on Ambipolar Organic Field Effect Transistors (AOFETs) activated with light illumination
หัวหน้าโครงการ : เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวตรวจจับก๊าซทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้วที่มีฐานเป็น F16CuPc และ Pentacene เป็นช่องนำกระแสเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง

2. เพื่อสร้างกลไกการตรวจจับก๊าซที่อุณหภูมิต่ำของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้ว

สถิติการเปิดชม : 413 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400