รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6280254
ชื่อโครงการ : ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
  Effects of Dietary Supplementation of Bamboo Charcoal Powder, Bamboo Vinegar and their Combination on Performance, Egg Quality, Relative Organ Weights and Intestinal Bacterial Populations of Laying Hens
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา รัตนวุฒิ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : - ศึกษาผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้เล็กส่วนปลาย
สถิติการเปิดชม : 529 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400