รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6210002
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
 
หัวหน้าโครงการ : อนุสรณ์ อุณโณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นการ “ทะยานขึ้น” และ “ร่วงหล่น” ของเอเชีย

2. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ปฎิบัติงาน และบุคคลทั่วไปในเอเชียและภูมิภาคอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ในประเด็นเกี่ยวกับเอเชียรวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในประเทศกับต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียและทวีปอื่น

สถิติการเปิดชม : 972 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400