รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5490003
ชื่อโครงการ : โครงการประสานงานการพัฒนาต้นแบบการจัดการเพื่อสร้างคนสู่อาชีพในพื้นที่ด้วยการวิจัยและการศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : พัชริน ดำรงกิตติกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พัชริน ดำรงกิตติกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการการสร้างคนสู่อาชีพในพื้นที่ด้วยการวิจัยและการศึกษา
สถิติการเปิดชม : 2,123 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 100 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400