รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4130001
ชื่อโครงการ : การสำรวจถ้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
  An Exploration and Study of the Caves of Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary, Western Thailand
หัวหน้าโครงการ : นพรัตน์ นาคสถิตย์
ทีมวิจัย :
นพรัตน์ นาคสถิตย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,119 ครั้ง
ชุดโครงการ : ถ้ำ (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 248 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400