รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550021
ชื่อโครงการ : ศักยภาพการผลิตไมโรซิเนสจากเชื้อราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
  -
หัวหน้าโครงการ : นวลศรี รักอริยะธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นวลศรี รักอริยะธรรม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : เสาะหาเชื้อราสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในอนาคต และทำให้เชื้อรากลายพันธุ์เพื่อผลิตเอนไซม์ไมโรซิเนสมากขึ้นหรือทำงานได้ดีขึ้น ตลอดจนทดลอง ประยุกต์ใช้เอนไซม์จากเชื้อราที่ผลิตได้
สถิติการเปิดชม : 1,565 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 92 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400