รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและจัดสร้างเครื่องต้นแบบเร็ว
  -
หัวหน้าโครงการ : ธนู ฉุยฉาย
ทีมวิจัย :
ธนู ฉุยฉาย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเร็ว ชนิดตัดกระดาษด้วยแสงเลเซอร์แล้วนำมาติดกาวซ้อนกันจนได้รูปทรง 3 มิติ

2. พัฒนาอัลกอริธึมกราฟสำหรับจำลองรูปทรงอิสระ 3 มิติ (3- D free form) ที่สามารถใช้ระนาบตัดเฉือนได้ พิกัดเส้นรอบรูปในระนาบ เพื่อป้อนให้เครื่องทำต้นแบบเ
สถิติการเปิดชม : 1,823 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 165 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400