รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650002
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการออกแบบแว่นตาว่ายน้ำโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
  Swimming Goggle Design Development by Computer-Aided Technology
หัวหน้าโครงการ : สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากรรมวิธีการออกแบบแว่นตาว่ายน้ำโดยใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ในการพัฒนารูปทรงเฉพาะแบบ (Feature) ต่างๆ ของแว่นตาว่ายน้ำ ให้ สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการออกแบบ ทำให้สามารถลดเวลาการพัฒนาการออกแบบแว่นตาว่ายน้ำได้เร็วมากกว่า 30% ของเวลาที่ใช
สถิติการเปิดชม : 1,758 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 177 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400