รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4650016
ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความแน่นของอัญมณี
  A Study and Construction of A Prototype of The Jewelry Setting Tester
หัวหน้าโครงการ : จักร จันทลักขณา
ทีมวิจัย :
จักร จันทลักขณา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความแน่นอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับจำพวกแหวนและกำไลโดยที่เครื่องดังกล่าวสามารถพัฒนาไปผลิตใช้งานจริงในเชิงการค้าด้วยการศึกษาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ทางการใช้ทฤษฎีการกระตุ้นและหยั
สถิติการเปิดชม : 1,748 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 178 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400