รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950007
ชื่อโครงการ : "การประเมินความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของระบบโครงสร้างอาคารซึ่งประกอบด้วยเสาและพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานที่ออกแบบเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งเป็นหลัก ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร"
  Evaluation of Seismic Capacity of Gravity-load-designed, Prestressed Concrete Slab-column Frame Buildings in Bangkok
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาพฤติกรรมตอบสนองต่อแผ่นดินไหวและกลไกการวิบัติของบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

2.2 หาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง (Analytical model) ที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงแผ่นดินไหว สำหรับโครงสร้างบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

2.3 ศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่สำคัญต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงทางด้านข้างของบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างเสากับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

สถิติการเปิดชม : 2,127 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 357 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400