รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120060
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุคลุมและออกแบบโครงสร้างโรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพันธุ์พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮ็อต (Super hot)
 
หัวหน้าโครงการ : จิตติ์พร เครือเนตร
ทีมวิจัย :
จิตติ์พร เครือเนตร
หัวหน้าโครงการ
วิโรจน์ ลิ่มตระการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนทรี ศิรรัตน์ประภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธา รัตนากรพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมรักษ์ สุขสมทรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาวัสดุคลุมโรงเรือนและออกแบบระบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพริกเผ็ด

2. พัฒนาวัสดุคลุมด้านข้างโรงเรือนที่สามารถปลดปล่อยสารยับยั้งแมลงที่เป็นอันตรายต่อพริก

3. พัฒนารูปร่างโครงสร้างโรงเรือนที่สามารถระบายความร้อนได้ดีและเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพริกเผ็ด

2. พัฒนาโครงสร้างโรงเรือนที่มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำหนักเบาและ มีต้นทุนต่ำ

สถิติการเปิดชม : 801 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 206 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400