รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220051
ชื่อโครงการ : ผลของไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการต้านสภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทำลายเนื้อเยื่อในหนูที่ตัดรังไข่
  Effect of phytoestrogen in young coconut juice on oxidative stress and tissues damage in ovarectomized mice
หัวหน้าโครงการ : จิตรบรรจง ตั้งปอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิตรบรรจง ตั้งปอง
หัวหน้าโครงการ
อนงค์รัตน์ ทองเลี่ยมนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทวัน อุทัยพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิชา วงษ์อุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการลดภาวะเครียดออกซิเดชันและลดการถูกทำลายของเซลล์เนื้อเยื่อในหนูที่ตัดรังไข่
สถิติการเปิดชม : 1,525 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 230 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400