รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420043
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน
  Antioxidant Activity in Young Coconut Water and Pulp
หัวหน้าโครงการ : เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
หัวหน้าโครงการ
วันชาติ นิติพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน
สถิติการเปิดชม : 1,603 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 411 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400