รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5420048
ชื่อโครงการ : ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนู
  Neurotonic effects of mango, papaya, and young coconut juice on memory and psychomotor activity in aging rats
หัวหน้าโครงการ : นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
หัวหน้าโครงการ
สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตติยา สมบัติทวีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบผลของการบริโภคมะม่วงสุก มะละกอสุกและน้ำมะพร้าวอ่อนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนในหนูแก่ โดยตรวจสอบด้านต่างๆ ดังนี้

1. สมรรถภาพในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในขณะเคลื่อนไหวบนแกนหมุน

2. ความสามารถในการเรียนรู้และความจำ

3. ระดับวิตามินซีและโพลีฟีนอลในเลือด

4. ระดับการทำงานของแอนติออกซิแดนซ์เอนไซม์ ปริมาณสารสื่อประสาทชนิดกลูตาเมตในสมอง และจำนวนเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส

สถิติการเปิดชม : 1,262 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 247 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400