รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610009
ชื่อโครงการ : Musculosketetal injury and Management of Elderly, Handicapped and Vulnerable Individuals
 
หัวหน้าโครงการ : พัชรี คุณค้ำชู
ทีมวิจัย :
พัชรี คุณค้ำชู
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. To design/redesign the most effective transfer/ ambulatory way and ergonomics lifting for the vulnerable individuals, elderly, and people with disability residing in 2011 flood affected areas. 2. To develop an appropiate and proper ambulatory system/ equipment and management of musculoskeletal problems for the vulnerable individuals, elderly, and people with disabilities redsiding in 2011 flood affected areas.
สถิติการเปิดชม : 1,018 ครั้ง
ชุดโครงการ : The Crisis Management Shared Experiences and Lesson Learned between Japan and Thailand (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400