รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750118
ชื่อโครงการ : การทดสอบประสิทธิภาพและเปรียบเทียบชุดน้ำยาตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์
  Comparative performance of two STR typing kits
หัวหน้าโครงการ : ภูวดล ธนะเกียรติไกร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภูวดล ธนะเกียรติไกร
หัวหน้าโครงการ
ฐิติกา กิจพิพิธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอด้วยชุดน้ำยา AmpFlSTR? Identifiler? Plus กับ QIAGEN? Investigator IDplex Plus โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน 7ประเภท ได้แก่ peak heights, percent profiles, intralocus balance, interlocus balance, stutter ratio, allelic drop-in และ allelic drop-out ภายใต้สภาวะควบคุมและทดสอบกับตัวอย่างวัตถุพยานชีวภาพในคดีจริง
สถิติการเปิดชม : 879 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 79 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400