รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750131
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
  New innovation for gemstone enhancement
หัวหน้าโครงการ : กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
ทีมวิจัย :
กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
หัวหน้าโครงการ
ยศกิต เรืองทวีป
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรพงษ์ แก้วขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการเผาพลอยด้วยขั้นตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

2.เพื่อศึกษาและหาเงื่อนไขในการเผาพลอยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอย

3.เพื่อพัฒนาอัญมณีเทียมสำหรับทดแทนอัญมณีจริง

สถิติการเปิดชม : 1,932 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 343 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400