รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810001
ชื่อโครงการ : จากชนชั้นกลางผู้ปกป้องประชาธิปไตยสู่ มวลมหาประชาชนผู้ปกป้องการเมืองเชิงศีลธรรม: ปฏิบัติการทางอุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมในหมู่ผู้ชุมนุมย่านธุรกิจสีลม-อโศก ในขบวนการต่อต้านทักษิณ
 
หัวหน้าโครงการ : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. อะไรคือลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic status) ของมนุษย์เงินเดือนในย่านธุรกิจ? เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือฐานผลประโยชน์และค่านิยมของคนกลุ่มนี้

2. อะไรคือปัจจัยผลักดันที่ทำให้ชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาเหล่านี้สนับสนุนขบวนการที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมและต่อต้านประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ในช่วงต่างๆของขบวนการเคลื่อนไหว?

3. อะไรคืออุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมของชนชั้นกลางที่เชื่อมโยงพวกเขากับกับขบวนการต่อต้านทักษิณ

4. เหตุใด “การเมืองเชิงศีลธรรม” จึงประสบความสำเร็จในการระดมความสนับสนุนจากชนชั้นกลางจำนวนมหาศาลในกรุงเทพให้เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส. ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพ.ค. พ.ศ. 2557

5. อะไรคือ โครงสร้างพื้นฐานทางอุดมการณ์ (ideological infrastructure) ที่เชื่อมโยงการเมืองศีลธรรมเข้ากับชนชั้นกลางจนเกิดการปฏิบัติการทางการเมืองของมวลชน ชนชั้นกลางเลือกรับกรอบอุดมการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาชนสาธารณะอย่างไรด้วยปัจจัยใด แล้วแปรเปลี่ยนสิ่งที่รับมานั้นไปสู่สิ่งใด การกระทำใด

สถิติการเปิดชม : 1,700 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 222 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400