รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810004
ชื่อโครงการ : ศีลธรรมของความรุนแรง และความรุนแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
 
หัวหน้าโครงการ : ประจักษ์ ก้องกีรติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประจักษ์ ก้องกีรติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อทำความข้าใจและอธิบายว่าแกนนำ ผู้ชุมนุม และสื่อในสังกัดของกปปส. ให้ความหมายกับความรุนแรงที่ฝ่ายตนเป็นเหยื่อ (victim) อย่างไร

2.เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายว่าแกนนำ ผู้ชุมนุม และสื่อในสังกัดของกปปส. ให้ความหมายกับความรุนแรงที่ฝ่ายตนเป็นผู้กระทำการ (perpetrator) อย่างไร

3.เพื่อวิเคราะห์ว่าการให้ความหมายต่อความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความชอบธรรม (legitimacy) ของความรุนแรงที่เกิดขึ้น

4.เพื่อวิเคราะห์ว่าการให้ความชอบธรรมต่อความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อความชอบธรรม (legitimacy) ของการชุมนุม

5.ความหมายต่อความรุนแรงของผู้ชุมนุมฝั่งกปปส. ถูกตอบโต้โดยขบวนการฝั่งตรงข้าม และกลุ่มอื่นๆ ในสังคมอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 1,843 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 279 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400