รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810006
ชื่อโครงการ : การร่วมสร้างอัตลักษณ์ “คนดี” โดยมวลมหาประชาชน: กรณีศึกษาสื่อสังคมและสื่อบุคคล
 
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
ทีมวิจัย :
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการผลิตสื่อ/สารและสิ่งของที่มีเนื้อหาและสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยผู้สนับสนุนกปปส. 2. ศึกษาการยอมรับสื่อและสัญลักษณ์ดังกล่าวจากมวลชนหรือแกนนำ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ร่วมของขบวนการ
สถิติการเปิดชม : 584 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400