รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920044
ชื่อโครงการ : การพัฒนาถุงปลูกชนิดย่อยสลายได้จากพอลิแลกติกแอซิด และยางธรรมชาติดัดแปร
  Development of biodegradable planting bag prepared from polylactic acid/modified NR
หัวหน้าโครงการ : ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
หัวหน้าโครงการ
ปราณี ภิญโญชีพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ถุงปลูกที่เตรียมจาก PLA ที่คงสภาพอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 6 และสามารถย่อยสลายได้หลังการใช้งาน โดยมียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
สถิติการเปิดชม : 790 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 53 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400