รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0106
ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางเพื่อการดูแลผิวจากสารสกัดไหมและหม่อน
  Innovative Development of Cosmeceutical Products for Skincare from Silk and Mulberry Extract
หัวหน้าโครงการ : วัสสนัย วรรธนัจฉริยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
หัวหน้าโครงการ
ยิ่งมณี ตระกูลพัว
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สกัดสารจากไหมและหม่อน พร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเป็นเวชสำอาง

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจัดการปัญหาสิว

4. วิเคราะห์คุณลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรมเวชสำอางและผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

5. ประเมินศักยภาพของอุปสงค์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

6. ประเมินศักยภาพด้านการตลาดด้วยการวิเคราะห์ Five Force, SWOT, STP และ 4P

สถิติการเปิดชม : 674 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 86 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400