รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0002
ชื่อโครงการ : การเตรียมวัสดุดูดซับแรงกระแทกแรงสูงที่เตรียมจากยางพารา
  Preparation of high impact absorber material prepared from natural rubber
หัวหน้าโครงการ : พรศิริ แก้วประดิษฐ์
ทีมวิจัย :
พรศิริ แก้วประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการ
เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวัสดุป้องกันการกระแทกหัวเข่าจากยางพาราธรรมชาติสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์
สถิติการเปิดชม : 484 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400