รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0066
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
  Strategic Plan development in tourism promotion in secondary tourist and low-income provinces : A case study on a provincial cluster in lower-northeastern Thailand (Yasothon, Sisaket and Amnat Charoen)
หัวหน้าโครงการ : ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

2. เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

3. เพื่อเสนอแนะกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

สถิติการเปิดชม : 1,447 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400