รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RGU6280001
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพคอนกรีตซ่อมแซมตัวเองด้วยการใช้สปอร์แบคทีเรียที่ชักนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต
  Performance of self-healing concrete using bacterial spores of microbial induced calcium carbonate precipitation
หัวหน้าโครงการ : สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) ทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกับโครงสร้างคอนกรีต

2) ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์

3) ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

สถิติการเปิดชม : 499 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400