รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280072
ชื่อโครงการ : ความจริงและความเป็นธรรมในกระบวนการขั้นตอนกฎหมายอาญาของประเทศจีน
  Truth and Procedural Fairness in Chinese Criminal Procedure Law
หัวหน้าโครงการ : อเล็กซานเดอร์ ซือตอฟ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : The aim of this research is to examine the way how the search for truth is attempted to be reconciled with the idea of a fair trial or procedural fairness in Chinese criminal law. The conflict between the search for truth on the one hand and guaranteeing procedural rights of the accused is particularly problematic in the Chinese context. China presents an immense diversity of ethnic groups, cultures, and practices. Therefore, this research will not attempt to describe the actual situation in a particular part of China. Rather, it concentrates on the analysis of the legislative materials to see the channels of the resolution of this conflict. The results of this research will be utilized in teaching to enable Thai students to understand better the fundamental principles and ideas of criminal procedural law.
สถิติการเปิดชม : 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400