รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62N0026
ชื่อโครงการ : การสร้างหลักสูตรกระบวนกรมืออาชีพสำหรับเจ้าพนักงานเรือนจำ ทัณฑสถานพิเศษลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อสร้างหลักสูตรกระบวนกรมืออาชีพสำหรับเจ้าพนักงานเรือนจำ ทัณฑสถานพิเศษลำปาง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 557 ครั้ง
ชุดประเด็น : ลำปาง (2 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 18 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400