รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : ORG65F4004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
  RDI Manager for Commercialization
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2565
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 958 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400