เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เน„เธกเน‰เนเธฅเธฐเน€เธขเธทเนˆเธญ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
สายสมร ลำยอง   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
ธเนศ รัตนวิไล   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการกำจัดสีจากน้ำทิ้งจากโรงเยื่อกระดาษโดย Phanerochaete chrysosporium
ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการอบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะสมสำหรับประยุกต์กับเตาอบที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
บุญนำ เกี่ยวข้อง   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
โครงการ "การอบแห้งไม้ยางด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งในระดับกึ่งอุตสาหกรรม"
ราม แย้มแสงสังข์   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ
วิทยา ปั้นสุวรรณ   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมกรรมเกี่ยวเนื่อง
อัจฉรา จันทร์ฉาย   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไม้ยางพาราของห้องอบไม้ระบบสุญญากาศที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
ชวลิต เพ็ชร์น้ำสิน   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์   : งานวิจัยปี 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน„เธกเน‰เนเธฅเธฐเน€เธขเธทเนˆเธญ ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400