รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820014
ชื่อโครงการ : Quality Assurance of Longan, Durian and Lychee for Export
  -
หัวหน้าโครงการ : ซิงชิง ทองดี
ทีมวิจัย :
ซิงชิง ทองดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้ง 3 ชนิด

2. ศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมในการนำไปใช้

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อประกันคุณภาพผลไม้

4. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบประกันคุณภาพ
สถิติการเปิดชม : 1,767 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400