รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4720017
ชื่อโครงการ : การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กะเพรา โหระพา
  Formulation and Quality Control of Chicken Feed Pellet Containing Capsicum Frutescens,Ocimum sanctum,Ocimum basilicum Extracts
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ อุ่นอรุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,254 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400