ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล2554
PDF Icon
ผลของสารสกัดพริกต่ออัตราการไหลเวียนเลือดของสมองในหนูขาวที่ถูกทำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล2548
PDF Icon
ผลของสารสกัดพริกและผลิตภัณฑ์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและไขมันในเลือดของหนูขาวที่มีต่อระดับคลอเรสเตออลในเลือดสูง
สุวรรณ ธีระวรพันธ์2548
PDF Icon
การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในไก่กระทงที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด
นวลจันทร์ พารักษา2547
PDF Icon
การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กะเพรา โหระพา
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล2547
PDF Icon
การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในสุกรหย่านม
นวลจันทร์ พารักษา2547
PDF Icon
การใช้สารสกัดหยาบจากพริกแดงในไก่กระทงที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนปิด
นวลจันทร์ พารักษา2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400