รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750011
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
  EFFECT OF SLUDGE WATER FROM READY - MIXED CONCRETE PLANT TO CONCRETE CONTAINING ADMIXTURES
หัวหน้าโครงการ : บุรฉัตร ฉัตรวีระ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุรฉัตร ฉัตรวีระ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงคุณสมบัติของน้ำสลัดจ์ของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อนำมาใช้ผสมคอนกรีต 2. ศึกษาถึงผลกระทบของน้ำสลัดจ์ที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
สถิติการเปิดชม : 1,772 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนปูน สำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 184 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400