รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4750044
ชื่อโครงการ : ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
  A test Kid of Silver Content Local Silverware Industry
หัวหน้าโครงการ : ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : ประดิษฐ์ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น ที่เหมาะสำหรับกลุ่มช่างเงิน ร้านค้า ผู้บริโภค หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องการปฏิบัติการภาคสนาม มีความสามารถในการแยกแยะปริมาณเงินได้มากกว่าวิธีการที่ช่างเงินใช้ในปัจจุบัน
สถิติการเปิดชม : 1,538 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาเทคโนโลยี่ สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่ม(ภาคเหนือ) (16 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 121 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400