รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG47O0007
ชื่อโครงการ : ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่
  Spa Tourism Potential in Phuket, Phang Nga and Krabi
หัวหน้าโครงการ : กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
ทีมวิจัย :
กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
ภุชพงศ์ พันธเกิงอมร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภคิน รักแต่งาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสปา ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว (Tourist demand) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสปาในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

3. เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของสถานประกอบการสปาทั้ง Day Spa หรือ Stand-Alone Spa และ Resort/Hotel Spa

สถิติการเปิดชม : 2,746 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 251 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400