รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820032
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดพริกและผลิตภัณฑ์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและไขมันในเลือดของหนูขาวที่มีต่อระดับคลอเรสเตออลในเลือดสูง
  The actions of capsicum extract and product on cardiovascular function and blood lipid levels in high blood cholesterol rats
หัวหน้าโครงการ : สุวรรณ ธีระวรพันธ์
ทีมวิจัย :
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
หัวหน้าโครงการ
สมลักษณ์ พวงชมภู
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาฤทธิ์และขนาดที่เหมาะสมของสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพริก ต่อ ระดับไขมัน (total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides) ในเลือด ของหนูขาวที่ทำให้เกิดภาวะคลอเลสเตอรอลสูงในเลือด

2.เพื่อศึกษาฤทธิ์และขนาดที่เหมาะสมของสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพริก ต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจของหนูขาว

สถิติการเปิดชม : 1,743 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 158 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400