รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820034
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดพริกต่ออัตราการไหลเวียนเลือดของสมองในหนูขาวที่ถูกทำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
  The effect of capsaicin extract on cerebral blood flow in streptozotocin induced diabetic rats
หัวหน้าโครงการ : อัมพร จาริยะพงศ์สกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของสารสกัด capsaicin จากพริกขี้หนูในการป้องกันการลดลงของอัตราการไหลเวียนของเลือดในสมองในหนูที่เป็นเบาหวานเรื้อรัง
สถิติการเปิดชม : 1,812 ครั้ง
ชุดโครงการ : การทดสอบสมุนไพรในสัตว์ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 158 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400