รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0013
ชื่อโครงการ : ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
  Photos aesthetic Culture of Thai Buddhist Paknumpo district, Nakhon Sawan province
หัวหน้าโครงการ : จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
ทีมวิจัย :
จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านการถ่ายภาพและเรื่องราวของ ศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธในตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

2. เพื่อสร้างภาพถ่ายตามแนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจัดแสดงงานต่อสาธารณะ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีในหมู่คณะ ตามแบบศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ

3. จัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวความคิดความสามัคคีในหมู่คณะ และประเมินผลสรุปการจัดกิจกรรม
สถิติการเปิดชม : 738 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400