รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0022
ชื่อโครงการ : นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน
  Thai Contemporary Dance : Reflection of I-san Popular Concepts
หัวหน้าโครงการ : พีรพงศ์ เสนไสย
ทีมวิจัย :
พีรพงศ์ เสนไสย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏกรรมร่วมสมัยที่เป็นภาพสะท้อนถึงคตินิยมชาวอีสาน
สถิติการเปิดชม : 838 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 75 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400