รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0029
ชื่อโครงการ : ละคร "ชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว"
  New Generation's White Heart Campaign
หัวหน้าโครงการ : เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์
ทีมวิจัย :
เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแสวงหาวิธีการทำละครและสร้างจิตสำนึกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

2. เพื่อนำเสนอละครในการให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติด

สถิติการเปิดชม : 740 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400