รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0032
ชื่อโครงการ : อากาศธาตุ : บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์
  Ether-Cosmos : Piano Music Compositions for Analysis
หัวหน้าโครงการ : วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ทีมวิจัย :
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประพันธ์บทเพลงสำหรับเปียโนชุดใหม่

2. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ สำหรับวงวิชาการด้านดนตรีขั้นสูง

สถิติการเปิดชม : 867 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400