รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920045
ชื่อโครงการ : สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก
  Ethephon Residues in ‘Monthong’ Durians and the Alternative Ripening Methods for Export
หัวหน้าโครงการ : พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
หัวหน้าโครงการ
เจริญ ขุนพรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพิน อ่อนศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้สารเอทีฟอนและปริมาณสารตกค้างในผลทุเรียนจากการใช้สารดังกล่าวในสภาพจำลองการส่งออกจริงในปัจจุบัน

2) เพื่อให้ทราบอัตราการสลายตัวและปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุต่างกันทั้งในสภาพจำลองการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศจีนทางเรือ

3) เพื่อให้ได้ทางเลือกในการบ่มผลทุเรียนที่มีวัยต่างกัน ให้สุกมีคุณภาพ และมีปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างไม่เกินพิกัดที่มาตรฐานกำหนด 2 mg/kg สำหรับตลาดจีนและฮ่องกง

สถิติการเปิดชม : 1,229 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400