รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0026
ชื่อโครงการ : สำนักและการสืบสานงานช่างไม้สายสกุลช่างเพชรบุรี
 
หัวหน้าโครงการ : ชนัญญ์ เมฆหมอก
ทีมวิจัย :
ชนัญญ์ เมฆหมอก
หัวหน้าโครงการ
เสมอชัย พูลสุวรรณ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตัวของสายสกุลช่างไม้เพชรบุรี

2.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมช่างไม้ทั้งจากนายช่าง รูปแบบ และเครื่องมือในการทำงาน

3.เพื่อวิเคราะห์การสืบสานของสายสกุลช่างไม้เพชรบุรี
สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400